ORE GA SUBETE DA

Lyrics: Minako Aoyagi
Composition/Arrangement: Nittoku Inoue
Vocal: PANTHER
Romanised by Ben Wood

Sono me tsuki wa nan da! Tekken de FUCK YA!
Buchikama shite yaru, Hai ga takara no-o miso

Ikare teru yuutousei, Kize yarou
Kusottare

Ore ga subete da, Baka wa omoe da
Ore ga subete da, Ima ni mitero yo

Sono warui wa nan da! Mune gurai ni SPIT OUT!
Hire fusasete yaru, Mie de futoru buta domo

Takai fuku, Takai meshi, Takai ie
Kusottare

Ore ga subete da! Buta wa omoe da!
Ore ga subete da! Tataki no mesuze!

Sono taido wa nanda! Gammen ni KICK YA!
Damarasete yaru ze, Ore wa mizumushi da!

Koshinuke no narushisuto, Ketsu Yarou
Kusottare

Ore ga sekai da! Sore ga subete da!
Ore ga sekai da! Sore ga subete da!