Starlight dream

Nekki Basara

晴朗的星空 几乎使我湿润了眼睛
万家灯火的街道 逐渐走远的嘈杂声
孤独的悲伤任风吹散
回味勾起的回忆
光和影交叉的真实感
紧逼银河的力量
*充满天空的无限的爱
没错 为了让爱充满宇宙
I can do it, I can do it now
I can do it, I can do it now

抛弃忧郁和烦恼 此刻我们赌注一切
Come on get up
Remember starlight dream
*

不禁记起的往事
不知何时已感到虚伪
隐藏心中的伤痛
无人知道 在星座的彼岸
镜子和黑暗 星星也将会消失
生命的钥匙转变为爱情
在沉沉熟睡的小孩子的梦中
没错 闪烁出唯一、无限的光
**I can do it, I can do it now
I can do it, I can do it now

被封闭的心声 在这一刻彻底发放
Come on get up
Remember starlight dream**

Repeat *...*

Repeat **...**